THE BLESSING

Samenvatting van het lied:

Het lied “The Blessing” is een zegenbede waarin de zanger vraagt om Gods zegen, bescherming, genade en vrede. De tekst is gebaseerd op Bijbelse zegenwoorden, voornamelijk uit Numeri 6:24-26. Hier is een samenvatting van de belangrijkste thema’s:

  1. Zegen en bescherming: De zanger vraagt God om te zegenen en te bewaren, wat verwijst naar Gods genadevolle hand die bescherming biedt.
  2. Gods gunst voor generaties: Er wordt gebeden voor Gods gunst niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor duizend generaties en hun nakomelingen. Dit benadrukt de wens voor een voortdurende zegen door de generaties heen.
  3. Gods aanwezigheid: De zanger vraagt om Gods aanwezigheid voor en achter, naast en rondom, en binnen in de luisteraar. Dit benadrukt het verlangen naar een intieme relatie met God.
  4. Troost in alle omstandigheden: Ongeacht of het ochtend, avond, komen, gaan, huilen of vreugde is, wordt er gebeden om Gods aanwezigheid en troost in alle levensomstandigheden.
  5. De herhaling van ‘Amen’: De herhaling van ‘Amen’ benadrukt de instemming met de gebeden en de overtuiging dat Gods zegen op de luisteraar rust.

Het lied eindigt met een herhaling van de zegenwoorden, waardoor een diepe indruk van Gods goedheid, genade en vrede wordt achtergelaten.

THE BLESSING

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His face toward you
And give you peace
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His face toward you
And give you peace
Amen, amen, amen

May His favor be upon you
And a thousand generations
And Your family and your children
And their children, and their children

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children
May His presence go before you

And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you,
Amen, amen, amen

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you, He is for you,
Amen, amen

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you and be gracious to you
The Lord turn His face toward you
And give you peace