THE BLESSING

Samenvatting van het lied:

In het lied THE BLESSING zingen we letterlijk de zegen van Aaron uit Numeri 6

DE HERE ZEGENE U EN BEHOEDE U

HIJ DOET ZIJN AANGEZICHT OVER U LICHTEN EN ZIJ U GENADIG

DE HERE VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER U EN GEVE U VREDE

We bidden om

  • Zegen en bescherming.
  • Gods gunst voor de huidige generatie, maar ook voor duizenden generaties na ons.
  • Gods aanwezigheid; voor en achter, naast en rondom ons. Een intieme relatie met God.
  • Troost in alle levensomstandigheden, bij vreugde en verdriet.

  Het Amen benadrukt de overtuiging dat Gods zegen op ons rust.

THE BLESSING

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His face toward you
And give you peace
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His face toward you
And give you peace
Amen, amen, amen

May His favor be upon you
And a thousand generations
And Your family and your children
And their children, and their children

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children
May His presence go before you

And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you,
Amen, amen, amen

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you, He is for you,
Amen, amen

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you and be gracious to you
The Lord turn His face toward you
And give you peace