EYES OF YOUR HEART

Vertaling van het lied:

Ik bid dat de ogen van je hart verlicht mogen zijn
Dat je de hoop kent waartoe we geroepen zijn
Dat je de rijkdom van Zijn glorie kent
Dat je de grootsheid kent, de grootsheid van zijn macht kent
De grootsheid van zijn macht naar ons die geloven….
Naar ons die geloven

Ik bid dat de ogen van je hart verlicht mogen zijn
moge Hij de ogen van je hart openen

Eyes of Your Heart

I pray that the eyes of your heart may be enlightened
That you may know the hope to which we we’re called,
That you may know the riches of His glory
That you may know the greatness, know the greatness of His pow’r
The greatness of His pow’r toward us who believe
Toward us who believe
Toward us who believe

I pray that the eyes of your heart may be enlightened
May He open the eyes of your heart