COVER THE EARTH

Cover the earth

Samenvatting van het lied:

“Cover the Earth” is een lied dat een oproep doet om de glorie van God over de hele wereld te verspreiden. De tekst benadrukt het verlangen om een instrument te zijn om de naam van Jezus wereldwijd te verheffen en uit te breiden, zoals water de zee bedekt. Het roept God aan om de hemel te openen en Zijn Geest uit te storten.

Het refrein herhaalt de oproep om de aarde te bedekken met de glorie van God en de klank van de hemel. De herhaling van deze boodschap benadrukt de krachtige wens om Gods aanwezigheid en glorie wereldwijd te laten weerklinken.

Het tweede deel van de tekst roept op tot het spreken van Gods woord en het voorbereiden van de weg voor Zijn koninkrijk op aarde. Het verlangen is om Gods koninkrijk wereldwijd te laten komen, vergelijkbaar met hoe water de zee bedekt. Het herhaalt opnieuw de smeekbede om de hemel te openen en Gods Geest uit te storten.

Het laatste deel van het lied citeert een oud hymne, “Come Thou Almighty King,” waarin God wordt aangeroepen als de almachtige koning die over ons regeert. Het is een smeekbede om Gods heerschappij en glorie te ervaren over de hele aarde. Het refrein wordt herhaald om de roep om de aarde met Gods glorie te bedekken te versterken.

COVER THE EARTH

Let me be an instrument
To exalt and to extend
Jesus’ name globally
As the waters cover the sea
Open the heavens O Lord
Pour out Your Spirit

Refrein:

Cover the earth with Your glory
Cover the earth with Your glory
Cover the earth with the sound of heaven
Cover the earth with Your glory
Cover the earth with Your glory
Cover the earth with the sound of heaven
Cover the earth

Let me speak what You say
Let the sound prepare the way
Kingdom come globally
As the waters cover the sea
Open the heavens O Lord
Pour out Your Spirit

Refrein

Open up the heavenlies
Let a new sound be released
As the waters cover the sea
Cover the earth

Come Thou Almighty King
Help us Thy name to sing
Help us to praise
Father All glorious, o’er all victorious
Come and reign over us
Ancient of Days

Refrein