HE SHALL REIGN FOREVER MORE

Samenvatting van dit lied:

“He Shall Reign Forever More” is een kerstlied dat de vreugdevolle aankondiging viert van de geboorte van Jezus Christus en de impact ervan op de wereld. Het benadrukt de blijvende heerschappij van Jezus voor altijd. In de tekst wordt de vreugde over Zijn komst uitgedrukt en wordt de nadruk gelegd op de eeuwige heerschappij die Hij zal hebben. Het lied roept op tot vreugdevolle aanbidding en erkenning van Jezus als de eeuwige Koning.

He shall reign forever more

In the bleak mid-winter, all creation groans
For a world in darkness, frozen like a stone
Light is breaking, in a stable for a throne

And He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign forevermore, forevermore
Unto us a child is born
The King of kings and Lord of lords
And He shall reign forevermore, forevermore

If I were a wise man, I would travel far
And if I were a shepherd, I would do my part
But poor as I am I will give to Him my heart

And He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign forevermore, forevermore
Unto us a child is born
The King of kings and Lord of lords
And He shall reign forevermore, forevermore

Here within a manger lies
The One who made the starry skies
This baby born for sacrifice, Christ, the Messiah
Into our hopes, into our fears
The Savior of the world appears
The promise of eternal years, Christ, the Messiah

And He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign forevermore, forevermore
Unto us a child is born
The King of kings and Lord of lords

And He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign for ever and ever
He shall reign And He shall reign for. He shall reign ever and ever. He shall reign
He shall reign. He shall reign. Shall reign forever more