TRUST IN YOU

Vertaling van het lied:

Elke droom loslaten
Ik leg ze allemaal neer aan Uw voeten
Elk ogenblik van mijn ronddwalen
Verandert niets aan wat U ziet
Ik probeer deze oorlog te winnen, geef ik toe
Mijn handen zijn moe, ik heb Uw rust nodig
Machtige krijger, koning van het gevecht
Het maakt niet uit wat ik onder ogen zie
U staat aan mijn zijde

Refrein:
Als U de bergen niet beweegt
Heb ik U nodig om in beweging te komen
Als U de wateren niet scheidt
Wenste ik dat ik er doorheen kon lopen
Als U de antwoorden niet geeft
Terwijl ik het naar U uitschreeuw
Zal ik vertrouwen op U

De waarheid is, U weet wat morgen brengt
Er komt geen dag die U niet hebt gezien
Dus weest U in alle dingen mijn leven en adem
Ik wil wat U wilt Heer en niets minder

Refrein

U bent mijn kracht en troost
U bent mijn vaste hand
U bent mijn stevig fundament
De rots waarop ik sta
Uw wegen zijn altijd hoger
Uw plannen zijn altijd goed
Er is geen plaats waar ik naartoe ga
Waar U al niet hebt gestaan

Trust in You

Letting go of every single dream
I lay each one down at Your feet
Every moment of my wandering
Never changes what You see
I try to win this war, I confess
My hands are weary, I need Your rest
Mighty warrior, king of the fight
No matter what I face You’re by my side

Refrein:
When You don’t move the mountains
I’m needing You to move
When You don’t part the waters
I wish I could walk through
When You don’t give the answers
As I cry out to You
I will trust, I will trust, I will trust in You

Truth is, You know what tomorrow brings
There’s not a day ahead You have not seen
So let all things be my life and breath
I want what You want Lord and nothing less

Refrein

You are my strength and comfort
You are my steady hand
You are my firm foundation
The rock on which I stand
Your ways are always higher
Your plans are always good
There’s not a place where I’ll go
You’ve not already stood

Refrein