IN CHRIST ALONE

Vertaling van dit lied:

In Christus alleen is mijn hoop
Hij is mijn licht, mijn kracht, mijn lied
De hoeksteen, de vaste ondergrond
Krachtig door de ergste droogte en storm heen
Wat een hoogte van liefde, wat een diepte van vrede
Wanneer angsten gestild worden, het strijden eindigt
Mijn trooster, mijn alles-in-alles
Hier sta ik in de liefde van Christus

Daar ligt Zijn lichaam in de grond
Licht van de wereld door duisternis geslagen
Dan barst een glorieuze dag los
Uit het graf stond Hij op
En Hij had de overwinning
De vloek van de zonden heeft zijn grip op mij verloren
Omdat ik van Hem ben en Hij van mij
Gekocht met het dierbare bloed van Christus

Geen schuld in het leven, geen angst in de dood
Dit is de kracht van Christus in mij
Van de eerste kreet in het leven tot de laatste adem
Bestuurt Jezus mijn lot
Geen kracht van de hel, geen plannen van mensen
Kunnen mij ooit uit Zijn hand rukken
Tot Hij terug komt of mij thuis haalt
Hier in de kracht van Christus zal ik staan

Tot Hij terug komt of mij thuis haalt
Hier in de kracht van Christus zal ik staan
Hier in de kracht van Christus zal ik staan

In Christ alone

In Christ alone my hope is found;
He is my light, my strength, my song;
This cornerstone, this solid ground,
Firm through the fiercest drought and storm.
What heights of love, what depths of peace,
When fears are stilled, when strivings cease!
My comforter, my all in all—
Here in the love of Christ I stand.

In Christ alone, Who took on flesh,
Fullness of God in helpless babe!
This gift of love and righteousness,
Scorned by the ones He came to save.
Till on that cross as Jesus died,
The wrath of God was satisfied;
For ev’ry sin on Him was laid—
Here in the death of Christ I live.

There in the ground His body lay,
Light of the world by darkness slain;
Then bursting forth in glorious day,
Up from the grave He rose again!
And as He stands in victory,
Sin’s curse has lost its grip on me;
For I am His and He is mine—
Bought with the precious blood of Christ.

No guilt in life, no fear in death—
This is the pow’r of Christ in me;
From life’s first cry to final breath,
Jesus commands my destiny.
No pow’r of hell, no scheme of man,
Can ever pluck me from His hand;
Till He returns or calls me home—
Here in the pow’r of Christ I’ll stand.