BESTUUR

Ons koor heeft een aantal actieve commissies en een enthousiast bestuur. Het bestuur en de commissies hebben een aantal keer per jaar hun eigen vergaderingen.

Eenmaal per jaar houden wij een algemene ledenvergadering en wordt, wanneer nodig, gestemd voor leden voor een of meerdere functies.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Nel van der Geer, Eerste Voorzitter
  • Marc de Jong, Tweede Voorzitter
  • Greetje Haanstra, Eerste Secretaris
  • Marleen Boeije, Tweede Secretaris
  • Marlies van Dam, Algemeen Bestuurslid
  • Anita van Dijk, Penningmeester