THIS IS AMAZING GRACE

Vertaling van het lied:

Wie verbreekt de kracht van zonde en duisternis
Wiens liefde is machtig en zo veel sterker
De koning der glorie
De koning boven alle koningen
Wie laat de hele aarde schudden met heilig onweer
En laat ons ademloos achter in ontzag en verwondering
De koning der glorie
De koning boven alle koningen

Refrein:
Dit is wonderbaarlijke genade
Dit is onfeilbare liefde
Dat U mijn plaats zou innemen
at U mijn kruis zou dragen
U hebt Uw leven neergelegd
Opdat ik zou worden bevrijd
Oh, Jezus, ik zing voor alles wat U voor mij hebt gedaan

Wie brengt onze chaos weer op orde
Wie maakt van de wees een zoon en dochter
De koning der glorie
De koning boven alle koningen
Wie regeert de naties met waarheid en gerechtigheid
Schijnt als de zon in al zijn schittering
De koning der glorie
De koning boven alle koningen

Waardig is het lam dat werd omgebracht
Waardig is de koning die het graf overwon

This is amazing grace

Who breaks the power of sin and darkness?
Whose love is mighty and so much stronger?
The King of Glory, the King above all kings

Who shakes the whole earth with holy thunder
And leaves us breathless in awe and wonder?
The King of Glory, the King above all kings

Refrein:
This is amazing grace
This is unfailing love
That You would take my place
That You would bear my cross
You laid down Your life
That I would be set free
Oh, Jesus, I sing for
All that You’ve done for me

Who brings our chaos back into order?
Who makes the orphan a son and daughter?
The King of Glory, the King of Glory

Who rules the nations with truth and justice,
Shines like the sun in all of its brilliance?
The King of Glory, the King above all kings

Refrein

Worthy is the Lamb who was slain
Worthy is the King who conquered the grave

Refrein