MARY DID YOU KNOW

Het lied begint met de vraag aan Maria of ze wist dat haar baby jongen ooit op water zou lopen en dat hij onze zonen en dochters zou redden. Het stelt de vraag of ze wist dat haar baby jongen was gekomen om haar nieuw te maken, en dat het kind dat ze heeft gebaard, haar uiteindelijk zal bevrijden.

Vervolgens wordt aan Maria gevraagd of ze wist dat haar baby jongen het gezichtsvermogen aan een blinde man zou geven en dat hij een storm met zijn hand zou kalmeren. Het wijst erop dat haar baby jongen heeft gelopen waar engelen hebben getreden, en dat elke keer dat ze haar baby kust, ze het gezicht van God kust.

Het refrein herhaalt de vraag “Mary, did you know?” en benadrukt de wonderen die Jezus zal verrichten: blinden zullen zien, doven zullen horen, doden zullen opstaan, kreupelen zullen springen, stommen zullen spreken en het Lam zullen prijzen.

Het lied sluit af door Maria te vragen of ze wist dat haar baby jongen Heer is van alle schepping, dat hij ooit de natie zal regeren, en dat hij de perfecte Lam van de hemel is. Het wijst erop dat het kind dat ze vasthoudt de grote “Ik ben” is, een verwijzing naar Gods zelfopenbaring in het Oude Testament.

Al met al verkent het lied de goddelijke aard en toekomstige missie van Jezus, en richt het zich op de verwondering die Maria zou kunnen hebben gevoeld over de grootsheid van haar zoon.