YOU WILL BE OUR GOD

You will be our God

Vertaling van het lied:

Om U te leren kennen, doen groeien
Er is een passie in ons die voor altijd bij U wilt zijn
Daarom schreeuwen wij om genade
En leggen wij ons leven bij U neer
Om U te zoeken, terwijl U gevonden mag worden

Refrein:

En U zult onze God zijn
En wij zullen Uw volk zijn voor altijd
Omdat U van ons houdt en ons Uw kinderen noemt
Zult U alleenheerser van ons hart zijn
En U zult onze God zijn, U zult onze God zijn

Laat onze aanbidding een onoverwinnelijk vuur worden
Een extravagante liefde, een meedogenloos verlangen
Om U te prijzen
Overspoeld door U genade
Vol ontzag voor U gratie
Volgen wij U al onze dagen

Refrein

Voor eeuwig…

Refrein 2x

U zult onze God zijn…

YOU WILL BE OUR GOD

You have kindled the burning desire in our hearts
To know You, Lord
There’s a passion within us to be where You are
For evermore

So, we cry out for mercy
We lay our lives down
To seek You while You may be found

Refrein:

And You will be our God
We’ll be Your people forever
Because You have loved us
And called us Your own
You will reign in our hearts alone
And you will be our God
You will be our God

Let our worship become an unquenchable fire
A holy blaze
An extravagant love, a relentless desire
To bring You praise

Overwhelmed by Your mercy
In awe of Your grace
We’ll follow You all of our days

Refrein

Forever, forever, forever, forever…

Refrein