GREAT I AM

Vertaling van het lied:

Ik wil dichtbij U zijn, dichtbij aan Uw zijde
Zodat de hemel echt is en de dood een leugen
Ik wil de stemmen van de engelen horen
Die eensgezind zingen
Hallelujah heilig heilig
God almachtig, de geweldige “ik ben”
Die waardig is
Geeneen buiten U
God almachtig, de geweldige “ik ben”

Ik wil dichtbij zijn, dichtbij Uw hart
Houden van de wereld en de duisternis haten
Ik wil de droge botten weer zien leven
Eensgezind zingend
Hallelujah heilig heilig
God almachtig, de geweldige “ik ben”
Die waardig is
Geeneen buiten U
God almachtig, de geweldige “ik ben”

De bergen trillen voor U
De demonen rennen en vluchten
Bij het noemen van Uw naam
Koning van de majesteit
Er is geen macht in de hel
Of iemand die kan staan
Voor de kracht en de aanwezigheid van de geweldige “ik ben”

GREAT I AM

I wanna to be close, close to Your side
So heaven is real and death is a lie
I wanna hear voices of angels above
Singing as one
Hallelujah Holy Holy
God almighty the great I am
Who is worthy
None beside Thee
God almighty the great I am

I wanna be near, near to your heart
Loving the world hating the dark
I wanna see dry bones living again
Singing as one
Hallelujah Holy Holy
God almighty the great I am
Who is worthy
None beside Thee
God almighty the great I am

The mountains shake before You
The demons run and flee
At the mention of Your name
King of majesty
There is no power in hell
Or any who can stand
Before the power and the presence of the Great I am