O HOLY NIGHT

Het lied begint met het beschrijven van de heilige nacht, waarin de sterren schitteren en de goede Verlosser wordt geboren. Het herinnert aan de tijd dat de wereld in zonde en menselijke fouten leefde, maar alles veranderde toen Jezus verscheen. Zijn komst bracht een golf van hoop, verheugend de lusteloze ziel, en markeerde het begin van een nieuwe glorieuze morgen.

Het refrein roept op om op de knieën te vallen en te luisteren naar de engelenstemmen, terwijl het de goddelijke nacht prijst waarin Christus werd geboren.

Het tweede deel van het lied beschrijft de scène rond de kribbe, geleid door het licht van het geloof. Wijzen uit het Oosten komen om hulde te brengen aan de Koning der Koningen, die in een nederige kribbe ligt. Jezus wordt geprezen als degene die is geboren om onze vriend te zijn.

Het lied eindigt met een krachtige oproep tot dankbaarheid en lof voor de geboorte van Christus.

O HOLY NIGHT

O holy night, the stars are brightly shining;
It is the night of the dear Savior’s birth!
Long lay the world in sin and error pining,
Till He appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope, the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees, O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born!
O night, O holy night, O night divine!

Led by the light of faith serenely beaming,
With glowing hearts by His cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here came the wise men from Orient land.
The King of kings lay thus in lowly manger,
In all our trials born to be our friend!
Fall on your knees, O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born!
O night, O holy night, O night divine!

Truly He taught us to love one another;
His law is love and His Gospel is peace.
Chains shall He break for the slave is our brother
And in His Name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy Name!
Fall on your knees, O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born!
O night, O holy night, O night divine!