DAYS OF ELIJAH

Days of Elijah

Vertaling van het lied:

Dit zijn de dagen van Elia, die het woord van de Heer verkondigt
En dit zijn de dagen van uw dienaar Mozes, de gerechtigheid wordt hersteld
En hoewel dit dagen zijn van grote beproeving, van hongersnood en duisternis en zwaard
Toch zijn wij de stem in de woestijn die de weg van de Heer bereidt

Aanschouw Hem die komt, rijdend op de wolken, stralend als de zon bij het trompetgeschal
Verhef je stem, het is het feestjaar en van Sion’s berg komt verlossing.

Dit zijn de dagen van Ezechiël, de droge botten worden als vlees
En dit zijn de dagen van Uw dienaar David die de tempel van lof herbouwt
En dit zijn de dagen van de oogst, oh de velden zijn zo wit in Uw wereld
En wij zijn de arbeiders in Uw wijngaard die het werk van de Heer verklaren.

Er is geen God zoals Jehova…
Er is niemand, niemand boven U, nee, er is geen God, geen God zoals Jehovah

DAYS OF ELIJAH

These are the days of Elijah, declaring the word of the lord
And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored
And though these are days of great trial of famine and darkness and sword
Still we are the voice in the desert crying prepare ye the way of the Lord

Refrein:

Behold He comes riding on the clouds, shining like the sun at the trumpet call
Lift your voice it’s the year of jubilee and out of Zion’s hill salvation comes

These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh
And these are the days of your servant David rebuilding a temple of praise
And these are the days of the harvest, oh the fields are as white in Your world
And we are the laborers in your vineyard declaring the work of the Lord

Refrein

And there is no one like You Lord
there’s no God like Jehovah

There is no one, no one above You, no, no, no, there’s no god, no god like Jehovah, ooh

Refrein 2X

Lift your voice, it’s the year of jubilee and out of Zion’s hill salvation comes