FOR UNTO US A CHILD IS BORN

Vertaling van het lied:

Want voor ons is een kind geboren
Want aan ons is een zoon gegeven

En de regering zal op zijn schouders rusten
En zijn naam zal worden genoemd
Geweldig, raadgever
De machtige God, de eeuwige vader
De prins van de vrede

FOR UNTO US A CHILD IS BORN

For unto us a child is born
For unto us, a son is given

And the government shall be upon his shoulders
And his name shall be called
Wonderful, counsellor
The mighty God, the everlasting father
The prince of peace