KOOR

Ons koor bestaat uit ongeveer 40 enthousiaste leden in de leeftijd van 15- 60 jaar. We zijn een interkerkelijk gospelkoor dat een gevarieerd repertoire zingt. We zingen merendeel Engelstalige nummers en zingen drie- tot zesstemmig.

We zijn een interkerkelijk koor, dit betekent dat we niet bij één bepaalde kerk horen, we treden dan ook op in diverse kerken, meestal in Noord- Holland.