GO TELL IT ON THE MOUNTAIN

Het lied “Go Tell It On The Mountain” is een traditioneel kerstlied dat de boodschap van vreugde en opwinding deelt over de geboorte van Jezus Christus. De tekst moedigt iedereen aan om deze blijde boodschap te verspreiden, niet alleen op de berg, maar ook overal, over heuvels en valleien. Het beschrijft hoe herders, terwijl ze hun schapen bewaken, een heilig licht zien schijnen vanuit de hemel. Het lied benadrukt de vreugdevolle gebeurtenis van de geboorte van Christus op een heldere ochtend en benadrukt het doel van Zijn komst: om elke zondaar te verlossen en hun zonden weg te wassen. Het refrein herhaalt de oproep om deze blijde boodschap overal te verspreiden, waarbij het herinnert aan de vreugdevolle gebeurtenis dat Jezus Christus is geboren.

Go tell it on the mountains
Tell it on the mountain, everybody let’s
Go tell it on the mountain, over the hills and every where
Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born

Go tell it on the mountain, over the hills and every where
Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born
While shepherd kept their watching over their sheep
Behold the light from heaven
There shone a holy light

Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born
On this bright glorious morning
Christ is born today
He came to redeem ev’ry sinner
And to wash their sins away, hallelujah

Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
Go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
That Jesus Christ is born
That Jesus Christ is born