ALL HAIL THE POWER

Samenvatting van het lied:

“All Hail the Power” is een loflied dat de macht van Jezus’ naam viert en oproept tot aanbidding. Het begint met een uitnodiging aan engelen om zich voor Hem neer te buigen en Hem te kronen als de Heer van alles. Het refrein herhaalt de oproep om de koninklijke kroon tevoorschijn te brengen en Hem te kronen als Heer van alles.

In het tweede couplet richt het lied zich tot het uitverkoren zaad van Israël en degenen die zijn verlost van de zondeval. Het moedigt aan om Hem te begroeten als Degene die je redt door Zijn genade en Hem te kronen als Heer van alles. Het refrein wordt herhaald, waarbij de nadruk ligt op de boodschap dat Hij Heer van alles is.

Het derde couplet breidt de lofprijzing uit naar elke stam en elke natie op aarde. Het roept op om aan Hem alle majesteit toe te schrijven en Hem te kronen als Heer van alles. Het refrein herhaalt opnieuw de verklaring dat Hij Heer van alles is.

De samenvatting benadrukt de centrale boodschap van het lied: Jezus wordt geëerd als de Heer van alles, door engelen, het uitverkoren zaad van Israël, en mensen van elke stam en natie. Het lied bevestigt voortdurend de heerschappij van Jezus over alles en eindigt met een krachtige herhaling van de uitroep “En kroon Hem als Heer van alles!”

All hail the power

All hail the pow’r of Jesus’ Name!
Let angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem,
And crown Him Lord of all!
Bring forth the royal diadem,
And crown Him Lord of all!

Ye chosen seed of Israel’s race,
Ye ransomed from the fall,
Hail Him Who saves you by His grace,
And crown Him Lord of all!
Hail Him Who saves you by His grace,
And crown Him Lord of all!

Lord of all, You are Lord of all, Lord of all, You are Lord of all

Let every kindred, every tribe,
On this terrestrial ball,
To Him all majesty ascribe,
And crown Him Lord of all!
To Him all majesty ascribe,
And crown Him Lord of all!

Lord of all, You are Lord of all, Lord of all, Koor: You are Lord of all

And crown Him Lord of all!

And crown Him Lord of all! And crown Him Lord of all!