THAT’S THE GOOD NEWS

In “That’s the Good News” wordt een verhaal verteld over vrede en liefde, waarbij een machtige Koning Zijn troon verlaat en in een donkere en eenzame nacht de hemel zijn heilige licht zendt om nieuw leven te brengen. Het lied prijst God, want dit is het goede nieuws.

Het beschrijft ook de geboorte van Jezus als het beloofde geschenk, Emmanuel, en roept op om dit te vieren en te zingen. Het refrein herhaalt de boodschap van goed nieuws, waarin wordt verwezen naar de geboorte van een baby in Bethlehem, wat vrede op aarde en goede wil voor de mensen brengt.

Het lied eindigt met de kracht van het lied dat niet kan worden vernietigd, een lied van hoop en vreugde. Het benadrukt opnieuw de lofprijzing aan God voor dit goede nieuws en roept op om de engelen te horen zingen over de nieuwe geboren Koning, die is gekomen om nieuw leven te brengen.

That’s the good news
Let me tell you a story ‘bout peace and love
Glory hallelujah that’s the good news
How a might King left His throne above
Glory hallelujah that’s the good news
To a dark and lonely night
Heaven sent it’s holy light
born to bring new life to you

Glory hallelujah that’s the good news
Oh can you hear the song that the angels sing
Glory hallelujah that’s the good news
He was born a Child, He was born a King
Glory hallelujah that’s the good news
The promised gift Emmanuel
Celebrate and sing Noel
Born to bring new life to you
Glory hallelujah that’s the good news

Good news, good news
There’s a baby born in Bethlehem
Good news, good news
Peace on earth, good will to men
Good news, celebrate His gift to you
Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, that’s the good news

Now it’s a mighty song no one can destroy
Glory hallelujah that’s the good news
It’s a song of hope, it’s a song of joy, yeah
Glory hallelujah that’s the good news
Hark the herald angels sing
Glory to the new born King

Born to bring new life to you
Glory hallelujah that’s the good news
Good news, good news
There’s a baby born in Bethlehem
Good news, good news
Peace on earth, good will to men
Good news, good news
Celebrate His gift to you
Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, that’s the good news
Good news, good news
There’s a baby born in Bethlehem
Good news, good news
Peace on earth, good will to men
Good news, celebrate His gift to you
Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, that’s the good news
Good news