THERE IS A GOD

Vertaling van het lied: There is a God

Er is een God.

Refrein:
Er is een God die in de hemel regeert met een hemelse gastheer, een machtig engelenkoor.
Met een krachtige stem zij zingen: “Heilig, heilig, alle glorie en eer aan de Grote Ik Ben”.

Sommige mensen vragen zich af of God werkelijk bestaat, is hij echt een Redder, met de macht om te genezen. Kan Hij doden tot leven wekken en blinden laten zien. Kan hij simpelweg een woord spreken tot een razende storm met een hemelse autoriteit.

Je kunt over de hele wereld zoeken en zult niemand vinden, die te vergelijken is met deze grote God van mij. Zijn heerlijkheid en macht vervullen mij met ontzag. Er is niets dat mijn God niet kan doen. Hij is de Meester van alles.

Hij is een Heilige God. (herhalingen)

There is a God

Refrein:
There is a God who reigns up in heaven with a heavenly host, a mighty angel band. With a thunderous voice, they cry holy, holy. All glory and honor to the Great I Am

Some people wonder if God’s really real. Is He really a Savior, with the power to heal. Can He raise up the dead and cause the blind to see. Can He just speak the Word to a raging storm. With a Heavenly authority

You can search this world over and you will not find One who compares to this great God of mine. His glory and power makes me stand in awe. There’s nothing that my God cannot do. He’s the Master of all.

He is a holy God. (repeat)