PROLOOG – THE ROAD TO BETHLEHEM – O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM

Samenvatting van het lied:

Het lied begint met het beschrijven van de geboorte van Jezus in het kleine dorp Bethlehem. De lucht was verlicht met een heilig licht over de plaats waar Jezus lag. Hoewel het een eenvoudige geboorteplaats was, wordt benadrukt hoeveel God aan de wereld heeft gegeven op die dag. De kribbe, waar Jezus lag, wordt beschouwd als het begin van een perfecte en heilige weg.

Het refrein van “Alleluia!” roept de lof van de engelen op die de geboorte van Jezus aankondigden. De heldere hemel werd verlicht door heilig licht, en het was de geboortedag van een Koning.

De song nodigt uit tot zang en verkondigt de komst van de Heer, en de herhaling van “Sing noel” benadrukt de vreugdevolle aankondiging van het goede nieuws. Het lied eindigt met de herhaling van de boodschap dat de Heer is gekomen om voor altijd te heersen, gevolgd door herhalingen van “Sing noel.” De verwijzing naar de kracht van de Heer en Zijn grootheid die zich uitstrekt tot het einde van de aarde wordt ook benadrukt.

Proloog O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM

In the little village of Bethlehem
There lay a Child one day,
And the sky was bright with a holy light
O´er the place were Jesus Lay.

´T was a humble birthplace,
But O how much God gave to us that day,
From the manger bed what a path has led,
What a perfect, holy way.

Alleluia! O how the angels sang.
Alleluia! How it rang!
And the sky was bright with a holy light,
´T was the birthday of a King.

Sing, the Lord has come, O let us sing, The Lord has come.
For the Lord ..
Sing noel, O sing noel for the Lord …
sing noel! Sing noel! The Lord …
O sing, sing noel. O sing, sing noel. The Lord …
has come to reign forever more! (3x)

He will stand in the strength, the strength of the Lord.
In the majesty of the name of our God.
His greatness will reach to the end
The ends of the earth!

Sing, the Lord has come, O let us sing, the Lord has come, For the Lord …

Sing noel, O sing noel for the Lord …
sing noel! Sing noel! The Lord …

O sing, sing noel. O sing, sing noel. The Lord … has come to reign forever more! (2x)
Sing noel! Sing noel!