HERE IN YOUR PRESENCE

Vertaling van dit lied:

Gevonden in Uw handen, volheid van vreugde
Elke angst werd plotseling weggevaagd
Hier in Uw aanwezigheid
Al mijn winst verdwijnt nu uit het zicht
Elke kroon die niet meer wordt getoond
Hier in Uw aanwezigheid
De hemel trilt van ontzag voor Uw wonderen
De koningen en hun koninkrijken staan versteld

Hier in Uw aanwezigheid, zijn we ongedaan gemaakt
Hier in Uw aanwezigheid, worden hemel en aarde één
Hier in Uw aanwezigheid, zijn alle dingen nieuw
Hier in Uw aanwezigheid, buigt alles voor U

Prachtig, mooi, glorieus, ongeëvenaard in alle opzichten

HERE IN YOUR PRESENCE

Found in Your hands, fullness of joy
Every fear suddenly wiped away
Here in Your presence
All of my gains now fade away
Every crown no longer on display
Here in Your presence
Heaven is trembling in awe of Your wonders
The kings and their kingdoms are standing amazed

Refrein
Here in Your presence, we are undone
Here in Your presence, heaven and earth become one
Here in Your presence, all things are new
Here in Your presence, everything bows before You

Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way