THIS IS AMAZING GRACE

Wie verbreekt de kracht van zonde en duisternis
Wiens liefde is machtig en zo veel sterker
De koning der glorie
De koning boven alle koningen
Wie laat de hele aarde schudden met heilig onweer
En laat ons ademloos achter in ontzag en verwondering
De koning der glorie
De koning boven alle koningen

Refrein:
Dit is wonderbaarlijke genade
Dit is onfeilbare liefde
Dat U mijn plaats zou innemen
at U mijn kruis zou dragen
U hebt Uw leven neergelegd
Opdat ik zou worden bevrijd
Oh, Jezus, ik zing voor alles wat U voor mij hebt gedaan

Wie brengt onze chaos weer op orde
Wie maakt van de wees een zoon en dochter
De koning der glorie
De koning boven alle koningen
Wie regeert de naties met waarheid en gerechtigheid
Schijnt als de zon in al zijn schittering
De koning der glorie
De koning boven alle koningen

Waardig is het lam dat werd omgebracht
Waardig is de koning die het graf overwon