THE LOVE OF MY LIFE

The love of my life

9 When ever You call my name, I can not resist You, You are irresistable.
Elke keer dat u mij bij mijn naam roept, kan ik u niet weerstaan, u bent onweerstaanbaar
What ever You have to say, I won’t contradict You. That would be unthinkable
Wat u ook te zeggen heeft, ik zal u niet tegenspreken. Dat zou onvoorstelbaar zijn
I was lost, now I’m found. You have turned my life around
Ik was verloren, nu ben ik gevonden. U heeft mijn leven omgekeerd
Sun comes up, sun goes down. Knowing You is all that matters.
De zon komt op en gaat weer onder. U kennen is alles wat er toe doet.

21 You are the love of my life. You are my one and only
U bent de liefde van mijn leven. U bent de enig ware voor mij
You are the love of my life. This is my testimony.
U bent de liefde van mijn leven. Dit is mijn getuigenis
I’m Yours and Yours forever ‘cause You have captured my heart.
Ik ben van U, van U voor eeuwig, want U heeft mijn hart veroverd
Jesus You are the love of my life.
Jezus U bent de liefde van mijn leven.

9 You put this smile on my face. There’s nobody like You, YOu are unforgettable.
U bracht deze lach op mijn gezicht. Er is niemand als U. U bent onvergetelijk.
And I get carried away trying to describe You, but it’s just impossible
En ik wordt onstopbaar enthousiast wanneer ik U probeer te beschrijven. U bent onbeschrijfelijk.
Got it all, here with You, all Your promisses are true
Ik heb alles, hier bij U, al uw beloften zijn waar
When we met, Lord I knew, there would never be another!
Toen wij elkaar ontmoeten, Heer wist ik, dat er nooit meer een ander zou zijn.

21 You are the love of my life. You are my one and only
U bent de liefde van mijn leven. U bent de enig ware voor mij
You are the love of my life. This is my testimony.
U bent de liefde van mijn leven. Dit is mijn getuigenis
I’m Yours and Yours forever ‘cause You have captured my heart.
Ik ben van U, van U voor eeuwig, want U heeft mijn hart veroverd
Jesus You are the love of my life.
Jezus U bent de liefde van mijn leven.

30 The love of my live (solisten: the love, love of my life)
De liefde van mijn leven (solisten: de liefde, de liefde van mijn leven)
And I’ve never known a love like this before, You’re everything I’ll ever need and more. The love of my life  (solisten: the love of my life)
En ik heb nooit eerder een liefde als deze gekend. U bent alles wat ik ooit nodig heb en nog meer (solisten: de liefde van mijn leven)
And I’m always gonna follow where You go, ‘cause I belong to You and You alone
En ik zal altijd U volgen, waar u leidt, want ik hoor bij U en bij U alleen
There will never be, there will never be, there will never be another
Er zal nooit, er zal nooit, er zal nooit een ander zijn.
You are the love of my life (solisten: You are my one and only)
U bent de liefde van mijn leven (solisten: U bent de enig ware voor mij)
You are the love of my life (solisten: This is my testimony)
U bent de liefde van mijn leven (solisten: dit is mijn getuigenis)
You are the love of my life (solisten: I’m Yours and Yours forever)
U bent de liefde van mijn leven (solisten: Ik ben van U, van U voor eeuwig)
You are the love of my life (solisten: There will never, ever be another)
U bent de liefde van mijn leven (solisten: Er zal nooit, nee nooit een ander zijn)

50 You are the love (solisten: there will never be)
U bent de liefde (solisten: er zal nooit)
The love of my life (solisten: there will never be, there will never be)
De liefde van mijn leven (solisten: er zal nooit, nee nooit)
You are the love (solisten: there will never be)
U bent de liefde (solisten: er zal nooit)
The love of my life (solisten: there will never be, there will never be)
De liefde van mijn leven (solisten: er zal nooit, nee nooit)
You are the love (solisten: there will never be)
U bent de liefde (solisten: er zal nooit)
The love of my life (solisten: there will never be, there will never be)
De liefde van mijn leven (solisten: er zal nooit, nee nooit)
You are the love (solisten: there will never be)
U bent de liefde (solisten: er zal nooit)
The love of my life (solisten: never be another)
De liefde van mijn leven (solisten: nooit een ander zijn)

58 You are the love of my life. You are my one and only
U bent de liefde van mijn leven. U bent de enig ware voor mij
You are the love of my life. This is my testimony.
U bent de liefde van mijn leven. Dit is mijn getuigenis
I’m Yours and Yours forever ‘cause You have captured my heart.
Ik ben van U, van U voor altijd, want U heeft mijn hart veroverd
Jesus You are …
Jezus U bent …

66 You are the love of my life. You are my one and only
U bent de liefde van mijn leven. U bent de enig ware voor mij
You are the love of my life. This is my testimony.
U bent de liefde van mijn leven. Dit is mijn getuigenis.
I’m Yours and Yours forever ‘cause You have captured my heart.
Ik ben van U, van U voor eeuwig, want U heeft mijn hart veroverd
Jesus You are the love of my life
Jezus U bent de liefde van mijn leven

74 You are the love of my life (solisten: You are my one and only)
U bent de liefde van mijn leven (solisten: U bent de enig ware voor mij)
You are the love of my life (solisten: This is my testimony)
U bent de liefde van mijn leven (solisten: dit is mijn getuigenis)
You are the love, the very love of my life (solisten: There will never be another, no no no)
U bent de liefde, de ware liefde van mijn leven (solisten: er zal nooit een ander zijn, nee, nee, nee)
You are the love, the very love of my life
U bent de liefde, de ware liefde van mijn leven.