TELL THE WORLD

Tell the world

6 Solo: Have you heard, with His holy word God has made the world and planned the whole creation?Heb je gehoord, dat God met zijn heilig woord de wereld heeft gemaakt en de hele schepping heeft gepland
More than we ever hear or see God will give and He brings hope to every nation
God zal meer geven dan we ooit horen of zien, en Hij brengt hoop aan elke natie
Koor: Let the world know all that you’ve seen
Laat de wereld alles weten wat je hebt gezienLet the world know all that you’ve heard
Laat de wereld alles weten dat je hebt gehoord

18 Solo: He’s the light, who can match His might? The sun can’t shine that bright as Jesus and his glory
Hij is het licht, wie kan aan zijn macht tippen? De zon kan niet zo helder schijnen als Jezus in zijn glorie
On the earth nothing has made worth. On His night of birth began the greatest story.
Niets op aarde heeft (meer) waarde. Op de nacht van zijn geboorte begon het grootste verhaal
Koor: Let the world know all that you’ve seen
Laat de wereld alles weten dat je hebt gezien
Let the world know all that you’ve heard
Laat aan de wereld alles weten dat je hebt gezien

31 Tell the world good news to the poor: there’s no hunger anymore
Vertel de wereld het goede nieuws aan de armen: er zal geen honger meer zijn
The deaf will hear and blind will see
De doven zullen horen en de blinden zullen zien
Tell the world there’ll be no more pain, the lame will walk again
Vertel aan de wereld dat er geen pijn meer zal zijn, de lamme zal weer kunnen lopen
God’s Kingdom is in you and me, tell the world
God’s Koninkrijk is in jou en mij, vertel het de wereld

43 Hear us say, God is here today, never turn away, no matter where you come from
Hoor ons zeggen, God is hier vandaag, keer je niet (van Hem) af, ongeacht waar je vandaan komt
All the ill, those who suffer still, in the end they will praise Jesus in His Kingdom
Alle zieken, ieder die nog steeds lijdt, aan het einde zullen zij Jezus prijzen in zijn Koninkrijk
Let the world 27 know all that you’ve seen
Laat de wereld alles weten dat je hebt gezien
Let the world know all that you’ve heard
Laat aan de wereld alles weten dat je hebt gezien

31 Tell the world good news to the poor: there’s no hunger anymore
Vertel de wereld het goede nieuws aan de armen: er zal geen honger meer zijn
The deaf will hear and blind will see
De doven zullen horen en de blinden zullen zien
Tell the world there’ll be no more pain, the lame will walk again
Vertel aan de wereld dat er geen pijn meer zal zijn, de lamme zal weer kunnen lopen
God’s Kingdom is in 52 you and me, tell the world
God’s koninkrijk is in jou en mij, vertel het de wereld.

53 Tel the world! Tell the world! Tell the world!Tell the world!
Vertel het de wereld! Vertel het de wereld! Vertel het de wereld! Vertel het de wereld!
60 Tell the world good news tot he poor: there’s no hunger anymore
Vertel de wereld: Goed nieuws voor de armen! er zal geen honger meer zijn
The deaf will hear and blind will see
De doven zullen horen en de blinden zullen zien
Tell the world there’ll be no more pain, the lame will walk again
Vertel aan de wereld dat er geen pijn meer zal zijn, de lamme zal weer kunnen lopen
God’s Kingdom is in you and me…
God’s koninkrijk is in jou en mij…

68 Tell the world good news tot he poor: there’s no hunger anymore
Vertel de wereld: Goed nieuws voor de armen! er zal geen honger meer zijn
The deaf will hear and blind will see
De doven zullen horen en de blinden zullen zien
Tell the world there’ll be no more pain, the lame will walk again
Vertel aan de wereld dat er geen pijn meer zal zijn, de lamme zal weer kunnen lopen
God’s Kingdom is in you and me, tell the world!
God’s koninkrijk is in jou en mij, vertel het de wereld!
Tel the world! Tell the world! Tell the world!Tell the world!
Vertel het de wereld! Vertel het de wereld! Vertel het de wereld! Vertel het de wereld!