IN CHRIST ALONE

In Christus alleen is mijn hoop
Hij is mijn licht, mijn kracht, mijn lied
De hoeksteen, de vaste ondergrond
Krachtig door de ergste droogte en storm heen
Wat een hoogte van liefde, wat een diepte van vrede
Wanneer angsten gestild worden, het strijden eindigt
Mijn trooster, mijn alles-in-alles
Hier sta ik in de liefde van Christus

Daar ligt Zijn lichaam in de grond
Licht van de wereld door duisternis geslagen
Dan barst een glorieuze dag los
Uit het graf stond Hij op
En Hij had de overwinning
De vloek van de zonden heeft zijn grip op mij verloren
Omdat ik van Hem ben en Hij van mij
Gekocht met het dierbare bloed van Christus

Geen schuld in het leven, geen angst in de dood
Dit is de kracht van Christus in mij
Van de eerste kreet in het leven tot de laatste adem
Bestuurt Jezus mijn lot
Geen kracht van de hel, geen plannen van mensen
Kunnen mij ooit uit Zijn hand rukken
Tot Hij terug komt of mij thuis haalt
Hier in de kracht van Christus zal ik staan

Tot Hij terug komt of mij thuis haalt
Hier in de kracht van Christus zal ik staan
Hier in de kracht van Christus zal ik staan