HERE IN YOUR PRESENCE

Gevonden in Uw handen, volheid van vreugde
Elke angst werd plotseling weggevaagd
Hier in Uw aanwezigheid
Al mijn winst verdwijnt nu uit het zicht
Elke kroon die niet meer wordt getoond
Hier in Uw aanwezigheid
De hemel trilt van ontzag voor Uw wonderen
De koningen en hun koninkrijken staan versteld

Hier in Uw aanwezigheid, zijn we ongedaan gemaakt
Hier in Uw aanwezigheid, worden hemel en aarde één
Hier in Uw aanwezigheid, zijn alle dingen nieuw
Hier in Uw aanwezigheid, buigt alles voor U

Prachtig, mooi, glorieus, ongeëvenaard in alle opzichten