HALLELUJAH

Hallelujah
Want de almachtige Heer regeert
Hallelujah
Het koninkrijk van deze wereld
Het koninkrijk van onze Heer, en van zijn Christus
En Hij zal voor eeuwig en altijd regeren
Koning der Koningen, voor eeuwig en altijd, hallelujah, hallelujah, hallelujah
En Heer der Heren, voor eeuwig en altijd, hallelujah, hallelujah, hallelujah