FOR UNTO US A CHILD IS BORN

Want voor ons is een kind geboren
Want aan ons is een zoon gegeven

En de regering zal op zijn schouders rusten
En zijn naam zal worden genoemd
Geweldig, raadgever
De machtige God, de eeuwige vader
De prins van de vrede