DESERT SONG

Desert Song

9 Solo: Dit is mijn gebed in de woestijn
Als alles in mij droog aanvoelt
Dit is mijn gebed in mijn honger en nood
Mijn God is de God die voorziet

17 Koor: En dit is mijn gebed in het vuur
In zwakte, of beproeving, of pijn
Er is een geloof dat bewezen/gezuiverd meer waard is dan goud
Dus zuiver mij Heer door het vuur

25 Ik zal lofprijzen, ik zal lofprijzen
Geen wapen dat tegen mij ingezet wordt zal standhouden
Ik zal me verheugen, ik zal verklaren
God is mijn overwinning en Hij is hier

37 Dit is mijn gebed in de strijd
Als de triomf nog onderweg is
Ik ben (meer dan) een overwinnaar en mede-erfgenaam met Christus
Daarom zal ik vast op zijn beloften staan

45 Ik zal lofprijzen, ik zal lofprijzen
Geen wapen dat tegen mij ingezet wordt zal standhouden
Ik zal me verheugen, ik zal verklaren
God is mijn overwinning en Hij is hier

55 Duet: Gedurende mijn hele leven, in elk seizoen, bent U nog steeds God
Ik heb een reden om te zingen, een reden om te aanbidden

Koor: Ooh

63 Trio: Gedurende mijn hele leven, in elk seizoen, bent U nog steeds God
Ik heb een reden om te zingen, een reden om te aanbidden
Gedurende mijn hele leven bent U nog steeds God, ik zal aanbidden

70 Koor: Gedurende mijn hele leven, in elk seizoen, bent U nog steeds God
Ik heb een reden om te zingen, een reden om te aanbidden

Koor: Gedurende mijn hele leven bent U nog steeds God, ik zal aanbidden

Trio: Gedurende mijn hele leven bent U nog steeds God, ik zal aanbidden

78 Koor: Gedurende mijn hele leven, in elk seizoen, bent U nog steeds God
Ik heb een reden om te zingen, een reden om te aanbidden

86 Ik zal lofprijzen, ik zal lofprijzen
Geen wapen dat tegen mij ingezet wordt zal standhouden
Ik zal me verheugen, ik zal verklaren
God is mijn overwinning en Hij is hier

95 Ik zal lofprijzen, ik zal lofprijzen
Geen wapen dat tegen mij ingezet wordt zal standhouden
Ik zal me verheugen, ik zal verklaren
God is mijn overwinning en Hij is hier

107 Solo: Dit is mijn gebed tijdens de oogst
Waar gunst en voorziening vloeien
Ik weet dat ik gevuld word om weer geleegd te worden
Het zaad dat ik ontvangen heb, zal ik weer zaaien

Koor: Ooh