DAYS OF ELIJAH

Dit zijn de dagen van Elia, die het woord van de Heer verkondigt
En dit zijn de dagen van uw dienaar Mozes, de gerechtigheid wordt hersteld
En hoewel dit dagen zijn van grote beproeving, van hongersnood en duisternis en zwaard
Toch zijn wij de stem in de woestijn die de weg van de Heer bereidt

Aanschouw Hem die komt, rijdend op de wolken, stralend als de zon bij het trompetgeschal
Verhef je stem, het is het feestjaar en van Sion’s berg komt verlossing.

Dit zijn de dagen van Ezechiël, de droge botten worden als vlees
En dit zijn de dagen van Uw dienaar David die de tempel van lof herbouwt
En dit zijn de dagen van de oogst, oh de velden zijn zo wit in Uw wereld
En wij zijn de arbeiders in Uw wijngaard die het werk van de Heer verklaren.

Er is geen God zoals Jehova…
Er is niemand, niemand boven U, nee, er is geen God, geen God zoals Jehovah