CRUCIFIED WITH CHRIST

Als ik terugkijk op wat ik dacht dat levend was
Ben ik verwonderd over de prijs die ik verkoos te betalen
En dan te bedenken dat ik genegeerd heb wat er echt toe deed
Omdat ik dacht dat het offer te groot zou zijn
Maar toen ik uiteindelijk het punt had bereikt dat ik toe zou geven
Ontdekte ik dat het kruis mij toen al riep
En ook al kostte het sterven om te overleven
Ik heb me nog nooit zo levend gevoeld.

Want ik ben gekruisigd met Christus
En toch ben ik in leven
Niet ik, maar Christus die in mij leeft

Zijn kruis zal nooit meer vragen dan ik kan geven
Want het is niet mijn kracht, maar die van Hem
Er is geen grotere opoffering
Want ik ben gekruisigd met Christus
En toch ben ik in leven

Zoals ik de Heiland hoor roepen om dagelijks te sterven
Zal ik buigen onder het gewicht van Golgotha
Laat mijn handen zich overgeven aan zijn doorboorde doel.
Dat me aan het kruis houdt, maar toch vrij laat
Ik zal gloriëren in de kracht van het kruis
De dingen waarvan ik dacht dat ze winst opleverden, tel ik als verlies
En met Zijn lijden identificeer ik me
En door de kracht van Zijn opstanding
Ben ik in leven.

En ik zal alles opofferen wat ik heb
Zodat Zijn kruis niet tevergeefs is
Want ik heb ontdekt dat leven Christus is
En om te sterven is een ware gift.