COVER THE EARTH

Laat mij een instrument zijn
om Jezus’ naam te verheffen
en wereldwijd te verbreiden,
zoals de wateren de zee bedekken.
Open de hemel, o Heer,
Schenk Uw geest uit.

Refrein:
Bedek de aarde met Uw glorie
Bedek de aarde met het geluid van de hemel

Laat me verkondigen wat U zegt
Laat het geluid de weg bereiden
Naar het wereldwijde koninkrijk
Open de hemel, o Heer
Schenk Uw geest uit

Refrein

Open de hemelse gewesten
Laat een nieuw geluid los
Zoals de wateren de zee bedekken
Bedek de aarde

Kom, gij almachtige koning
Help ons om Uw naam te zingen
Help ons om U te prijzen
Almachtige vader, over allen zegevierend
Kom en regeer over ons
Tot in lengte van dagen