BLESSINGS

We bidden voor zegeningen
We bidden voor vrede, troost voor familie
Bescherming terwijl we slapen
We bidden voor genezing, voor welvaart
We bidden voor Uw machtige hand
Om ons lijden te verzachten
En steeds hoort U onze uitgesproken behoeften
Uw liefde is veel te groot
Om ons minder te geven

Refrein:
Want wat als Uw zegeningen komen in regendruppels
Wat als Uw genezing komt in tranen?
Wat als duizend slapeloze nachten nodig zijn om te weten dat U nabij bent?
En wat als de beproevingen van dit leven Uw verborgen weldaden zijn.

We bidden om wijsheid en om Uw stem te horen
En we huilen van woede als we U niet nabij kunnen voelen.
We twijfelen aan Uw goedheid
We twijfelen aan Uw liefde
Alsof elke belofte van Uw woord niet genoeg is
En al die tijd hoort U elk wanhopig pleidooi
En verlangen naar vertrouwen om te geloven

Refrein

Als vrienden ons verraden
Als de duisternis lijkt te winnen
Weten we dat de pijn dit hart eraan herinnert dat dit niet ons thuis is

Refrein

Wat als mijn grootste teleurstellingen
Of de pijn in dit leven
Een openbaring is van een grotere dorst
Waaraan deze wereld niet kan voldoen?
En wat als de beproevingen van dit leven
De regen, de stormen, de moeilijkste nachten,
Uw verborgen weldaden zijn.