O HOLY NIGHT

O heilige nacht! De sterren schitteren
Het is de nacht van de goede Verlossers geboorte
Lang leefde de wereld in zonde en menselijke fouten
Tot hij verscheen en de ziel zijn waarde voelde
Een golf van hoop, de lusteloze ziel verheugt zich
Daarginds breekt een nieuwe glorieuze morgen aan

Refrein:

Val op je knieën! Oh, luister naar de engel stemmen
O Goddelijke nacht, oh nacht wanneer Christus werd geboren
O Goddelijke nacht, oh nacht oh Goddelijke nacht

Geleid door het licht van het Geloof sereen stralend
Met gloeiende harten staan wij voor zijn wieg
Dus geleid door het licht van een ster zoet en glanzend
Komen daar de wijzen uit het Oosten
De Koning der Koningen ligt dus in die nederige kribbe
In al onze zoektochten, geboren om onze vriend te zijn

Refrein

Hij heeft ons waardig geleerd om van de ander te houden
Zijn wet was liefde en zijn gospel genade
Kettingen zal Hij breken want de slaaf is onze broeder
En in zijn naam zal alle opstand stoppen
Zoete kerkliederen van vreugde en in dankbaar refrein laten we opstijgen
Laat alles wat in ons is Hem prijzen

Refrein