SOON AND VERY SOON

Samenvatting van het lied:

Het lied “Soon and Very Soon” verkondigt de vreugdevolle boodschap dat de gelovigen binnenkort de Koning, Jezus, zullen zien. De herhaling van de zin “Soon and very soon” benadrukt de zekerheid en de nabijheid van dit moment. Het refrein brengt een uitroep van lof met “Hallelujah, hallelujah, we’re going to see the King.”

Het lied spreekt over de hoop op een toekomstige ontmoeting met de Koning, waar er geen huilen en geen dood zal zijn. Het benadrukt het geloof dat God de kracht zal voorzien om eventuele obstakels te overwinnen, zoals rivieren en bergen die we moeten doorkruisen. Het vertrouwen wordt uitgedrukt dat God genade zal schenken totdat de gelovigen de andere kant bereiken.

Het lied erkent de diversiteit van de gelovigen, afkomstig uit elke natie, maar verenigd door het bloed van Jezus dat hun zonden heeft afgewassen. Er wordt ook gesproken over degenen die hun leven hebben neergelegd, maar de zekerheid dat allen zullen herleven aan de andere kant.

Over het algemeen viert het lied de vreugde en verwachting van de ontmoeting met Jezus, de Koning, en benadrukt het de overwinning die gelovigen zullen ervaren.

SOON AND VERY SOON

Soon and very soon, we are going to see the King
Soon and very soon, we are going to see the King
Soon and very soon, we are going to see the King
Hallelujah, hallelujah, we’re going to see the King

Soon and very soon, we are going to see the King
Soon and very soon, we are going to see the King
Soon and very soon, we are going to see the King
Hallelujah, hallelujah, we’re going to see the King

No more crying there, we are going to see the King
No more crying there, we are going to see the King
No more crying there, we are going to see the King
Hallelujah, hallelujah, we’re going to see the King

Hallelujah, oooh
No more dying there, we are going to see the King
No more dying there, we are going to see the King
No more dying there, we are going to see the King
Hallelujah, hallelujah, we’re going to see the King

Hallelujah, oooh
Should there be any rivers we must cross
Should there be any mountains we must climb
God will supply all the strength that we need
Give us grace till we reach the other side

We have come from ev’ry nation God nows each of us by name
Jesus took His blood and he washed our sins, he washed them all away
Yes, there are some of us who have laid down our lives
But we all shall live again on the other side

Soon and very soon, we are going to see the King
Soon and very soon, we are going to see the King
Soon and very soon, we are going to see the King
Hallelujah, hallelujah, we’re going to see the King
Hallelujah, Ooh, Hallelujah, ooh, enz…