LIVING IN THE OVERFLOW

Living in the overflow

We leven in overvloed dankzij U. Gedragen door Uw Geest en beschermd door Uw Liefde. We verklaren U, onze Koning. We verklaren dat Uw Koninkrijk hier al is. Want de macht die de dood op ons had is verbroken en we kunnen in vrijheid leven, omdat U door de dood bent heen gegaan. Almachtige God, door Uw Geest die op ons neergedaald is, leven we in een wereld vol wonderen. Laat het vloeien en laat ons leven in deze overvloed.