MARY DID YOU KNOW

Maria, heb jij geweten?
Maria, heb jij geweten, dat op een dag  jouw kleine zoon over water zou lopen?
Maria, besefte je dat jouw pasgeboren zoon onze zoons en dochters zou redden?
Wist je, dat het kind dat jij ter wereld bracht, ook jouw leven zou vernieuwen?

Maria, wist je, dat jouw kleine zoon, de blinden de ogen geopend heeft?
En dat jouw zoon, een storm met Zijn hand zou bedaren?
Wist je, dat jouw jongetje heeft gelopen in de voetsporen van de engelen?
Als je je kleine baby kuste, je Gods aangezicht hebt gekust?

Maria wist je dat?…..

De blinden zullen zien,
de doven zullen horen,
de doden zullen weer leven.
De lammen zullen lopen,
de verstomden zullen spreken, en God prijzen!

Maria, besefte jij, dat jouw kindje, Heer is over heel de schepping,
en dat Hij eens over alle naties zal regeren?
Wist je, dat jouw jongetje het volmaakte Lam van God is?
Dit slapende kindje dat je vasthoudt is, de grote IK BEN!

Maria, heb je dat geweten?