HE IS STILL THE CHRIST OF CHRISTMAS

Hij is nog steeds de Christus van Kerst
Hij is nog steeds het enige verhaal dat ik wil vertellen
Hij is nog steeds vrede op aarde
Hij is nog steeds de Christus van Kerst
En hij is nog steeds Immanuel

Refrein:

Hij is nog steeds de Christus van Kerst
Hij is nog steeds het enige verhaal dat ik wil vertellen
Hij is nog steeds vrede op aarde
Hij is nog steeds de Christus van Kerst
En hij is nog steeds Immanuel

Met Jezus begon kerst lang geleden in Bethlehem
En sindsdien zijn er heel wat kerstvieringen geweest
We hebben die eerste kerstdag tradities zien komen en gaan
Maar er is een ding dat nooit verandert
Ik wil dat de wereld mij hoort als ik zeg

Refrein

Immanuel God kwam in ons leven
Immanuel God kwam in ons leven
Hij kwam om ons de belofte te brengen
Dat Hij eens zal wederkeren

Refrein

O kom laten wij Hem aanbidden
O kom laten wij Hem aanbidden

Nog steeds de Christus van Kerst
Steeds Immanuel
Vreugde voor de wereld want Jezus is gekomen
O laten we dus zingen
Nog steeds de Christus van Kerst
Steeds Immanuel
Ga en vertel het over de bergen
Nog steeds de Christus van Kerst
Steeds Immanuel
Gloria, gloria
Glorie aan God in den hoge
Nog steeds de Christus van Kerst
Steeds Immanuel