HARK THE HERALD

Net zoals elke dag ging de zon onder
maar de wereld sliep gewoon door zonder het door te hebben
Voor veel mensen was het een Stille Nacht
Sommigen hoorden het maar besteedden er geen aandacht aan
maar voor diegenen die erop wachtten
was het geluid overal!

Refrein:

Hoor! De engelen zingen
Glorie aan de nieuwgeboren Koning!
Hoor! De engelen zingen

Glorie aan de nieuwgeboren Koning!

Het lied werd meegevoerd door de wind
“Vreest niet; vrede en welbehagen aan alle mensen”
Het weerklonk van de bergen
en vulde de lager gelegen dalen
een feest van het goede nieuws dat iedereen mag horen

Refrein

Engelen zingen: “Glorie aan de koning!”
Verspreid deze vreugde over heel het land
Christus is geboren in Bethlehem
Engelen zingen: “Glorie aan de koning!”
Prijst Hem en aanbidt Hem
Hij regeert in eeuwigheid

Refrein 2x