THIS IS AMAZING GRACE

This is amazing grace

Dit is verbazingwekkende genade

Wie doorbreekt de kracht van het donker? Wiens liefde is krachtig en sterk? Het is Jezus, de koning boven alle koningen! Zijn genade is verbazingwekkend, zijn liefde laat je nooit los. Jezus, ik zing voor U, dat U mijn kruis wil dragen, het graf overwint en voor alles wat U voor me doet!