I WILL GIVE THANKS

Ik zal met heel mijn hart dank geven aan de Heer
Ik zal al zijn wonderen bekend maken
Ik zal met heel mijn hart dank geven aan de Heer
Ik zal dank geven aan de hoogste Heer
Ik zal dank geven aan de Heer

Refrein:

Zing halleluja, hosanna, hosanna
Zing halleluja, prijs zingend de Heer
Halleluja, hosanna, hosanna
Zing halleluja, Ik zal Hem prijzen
Ik zal de Heer zingend prijzen

Ik zal met heel mijn hart de Heer zingend prijzen
Verhef je stem in dankzegging
Ik zal met heel mijn hart de Heer zingend prijzen
Ik zal de hoogste Heer zingend prijzen
Ik zal de Heer zingend prijzen

Refrein

De hoogste hemelen adoreren Hem
De hele schepping prijst Hem zingend
Laat Zijn naam, Zijn glorieuze naam
Over de hele wereld te horen zijn
En laat onze lofprijzing te gehoord worden

Refrein